Trang thông tin điện tử tổng hợp
SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU BIO

THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO HEO

Thức Ăn Cho Heo B10
B10

Thức Ăn Cho Heo B10

Thành phần dinh  dưỡng    
Độ ẩm(%) Max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :46,0
Năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2700
Xơ thô (%) Max                                                     :8,0
Ca (%) min- max                                             :2,0-4,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :3,3
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :1,4
Kháng sinh                                                  :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Heo B11S

Thức Ăn Cho Heo B11S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :19,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3200
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0.6-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,6-1,0
Lysine tổng số (%) min                                :1,1
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,65
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Heo B14S

Thức Ăn Cho Heo B14S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :19,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3150
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0.7-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,6-1,0
Lysine tổng số (%) min                                :1,0
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,6
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Heo B15S

Thức Ăn Cho Heo B15S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :18,5
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3100
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0.85-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,0
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,55
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Heo B16S

Thức Ăn Cho Heo B16S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :17,5
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3100
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0.85-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,9
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,55
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Heo B17S

Thức Ăn Cho Heo B17S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :15,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2950
Xơ thô (%) max                                                     :8,0
Ca (%) min- max                                             :0.9-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,65
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,48
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Heo B18S

Thức Ăn Cho Heo B18S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :17,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3000
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0.85-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,85
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,55
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Heo B19S

Thức Ăn Cho Heo B19S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :16,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2900
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0.85-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,75
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,45
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức ăn cho lợn Hi Baby

Thức ăn cho lợn Hi Baby

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :21,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3300
Xơ thô (%) max                                                     :3,0
Ca (%) min- max                                             :0,5-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,5-0,8
Lysine tổng số (%) min                                :1,3
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,9
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức ăn cho lợn Big Baby
Big Baby

Thức ăn cho lợn Big Baby

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :20,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3300
Xơ thô (%) max                                                     :3,0
Ca (%) min- max                                             :0,75-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,3
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,7
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức ăn cho lợn Big One
Big One

Thức ăn cho lợn Big One

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :20,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :3300
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,6-1,0
P tổng số (%) min max                                   : 0,6-1,0
Lysine tổng số (%) min                                :1,2
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,6
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Top