Trang thông tin điện tử tổng hợp
SẢN PHẨM THƯƠNG HIỆU BIO

THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO VỊT

Thức ăn cho vịt B62S
B62S

Thức ăn cho vịt B62S

thành phần dinh  dương      
độ ẩm(%) max                                                    :14,0  
Prptein thô(%) min                                            :18,0  
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2950  
Xơ thô (%) max                                                     :6,0  
Ca (%) min- max                                             :0,95-1,2  
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2  
Lysine tổng số (%) min                                :0,9  
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,7  
Kháng sinh                                                            :không có  
Hooc mon                                                    : không có ok

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Vịt B61S
B61S

Thức Ăn Cho Vịt B61S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :21,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2900
Xơ thô (%) max                                                     :5,0
Ca (%) min- max                                             :0,95-1,2
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :1,0
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,75
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Vịt B62S
B62S

Thức Ăn Cho Vịt B62S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :18,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2950
Xơ thô (%) max                                                     :6,0
Ca (%) min- max                                             :0,95-1,2
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,9
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,7
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Vịt B63S
B63S

Thức Ăn Cho Vịt B63S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :18,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2800
Xơ thô (%) max                                                     :7,0
Ca (%) min- max                                             :3,0-3,5
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,0
Lysine tổng số (%) min                                :0,65
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,6
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Vịt B64S
B64S

Thức Ăn Cho Vịt B64S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :19,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2750
Xơ thô (%) max                                                     :7,0
Ca (%) min- max                                             :3,2-3,8
P tổng số (%) min max                                   : 0,4-1,2
Lysine tổng số (%) min                                :0,9
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,75
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Thức Ăn Cho Vịt B66S
B66S

Thức Ăn Cho Vịt B66S

thành phần dinh  dương    
độ ẩm(%) max                                                    :14,0
Prptein thô(%) min                                            :16,0
năng lượng trap đổi(Kcal/kg) mim          :2950
Xơ thô (%) max                                                     :8,0
Ca (%) min- max                                             :0,2-1,2
P tổng số (%) min max                                   : 0,5-1,0
Lysine tổng số (%) min                                :0,6
Methionine + Cystine tổng số  (%) min      :0,5
Kháng sinh                                                            :không có
Hooc mon                                                    : không có

 

Xem thêm

Top