Trang thông tin điện tử tổng hợp
THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO HEOTHỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO VỊTTHỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO GÀTHỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO CÁ

THỨC ĂN CHĂN NUÔI CHO CÁ

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 5g-20g
B01S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 5g-20g

 

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :.35,0
Xơ thô (%) max                                                :6,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 0,6-1,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1,45

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 20g-200g
B02S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 20g-200g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :.32,0
Xơ thô (%) max                                                :6,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 4,0-5,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1,35

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 200g-500g
B03S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 200g-500g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :30,0
Xơ thô (%) max                                                :7,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 3,0-4,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1,2

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 200g-500g
B04S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 200g-500g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :28,0
Xơ thô (%) max                                                :7,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 3,0-4,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn trên 500g
B05S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn trên 500g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :26,0
Xơ thô (%) max                                                :7,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 3,0-4,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :1

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn trên 500g
B06S

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn trên 500g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :22,0
Xơ thô (%) max                                                :7,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 3,0-4,0
P tổng số (min-max) %                                 :1,5-2,0
Lysine tổng số  (%) min      :0.9

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 0g-05g
Baby Fish

Thức ăn hoàn chỉnh dùng cho cá có vẩy ( Chép, Trắm, Rô phi, Diêu Hồng) giai đoạn từ 0g-05g

Thành phần dinh dưỡng    
độ ẩm(%) max                                                  :11,0
Protein thô(%) min                                            :40,0
Xơ thô (%) max                                                :5,0
Ethoxyquin (max) ppm                                     :150
Béo thô (min-max) %          : 5,0-7,0
P tổng số (min-max) %                                 :0,6-1,8
Lysine tổng số  (%) min      :1,8

Không sử dụng chất cấm trong thức ăn chăn nuôi

Xem thêm

Top